Maklerzy pracuj¹ podczas sesji nowojorskiej gie³dy

Nowy Jork, USA, 23.10.2007. Maklerzy pracuj¹ podczas sesji nowojorskiej gie³dy, 22 bm. Po silnych spadkach indeksów w ubieg³ym tygodniu, nowojorska gie³da rozpoczê³a nowy tydzieñ od wzrostu notowañ, pomimo zmiennych nastrojów inwestorów. (mr) PAP/EPA/CHIP EAST ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. USA/ Indeksy gie³dowe na plusie***