maklerzy pracuj¹ na nowojorskiej gie³dzie

Nowy Jork, USA, 30.09.2008. Maklerzy pracuj¹ na nowojorskiej gie³dzie, dzieñ po tym jak Izba Reprezentantów odrzuci³a plan ratunkowy dla amerykañskiego systemu finansowego, 30 bm. Po odrzuceniu planu, który mia³ pomóc w prze³amaniu blokady bankowego rynku kredytowego i oddaliæ widmo ogólnego za³amania amerykañskiej gospodarki, gie³da w Nowym Jorku zamknê³a siê silnymi spadkami. Indeks Dow Jones straci³ 29 bm. ponad 770 punktów. (mr) PAP/EPA/JUSTIN LANE